Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
22-05-2022 06:38:34
Bartonella i blodet (bakteriæmi) .. serologi og PCR studie
Bartonella spp. bacteremia in high-risk immunocompetent patients.
Maggi RG, Mascarelli PE, Pultorak EL, Hegarty BC, Bradley JM, Mozayeni BR, Breitschwerdt EB.
Diagn Microbiol Infect Dis. 2011 Oct 11. [Epub ahead of print]

PubMed:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21996096

Under Læs mere finder du resume / abstract oversat til dansk ...

Der var en dansk patient med positiv dyrkning og PCR for Bartonella med i undersøgelsen!
Babesia venatorum (EU1) inficerede flåter på trækfugle der ankommer til det sydlige Norge i foråret
Transport of Babesia venatorum-infected Ixodes ricinus to Norway by northward migrating passerine birds. Hasle G, Leinaas HP, Roed KH, Oines O. Acta Vet Scand. 2011 Jun 23;53:41.

Babesia venatorum blev tidligere benævnt Babesia EU1.

PMID: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21699719
PDF: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3132728/pdf/1751-0147-53-41.pdf

=>
1. Danske flåter bør indsamles og undersøges for diverse mulige flåtbårne infektioner inkl. babesia, med PCR og andre direkte metoder
- ligesom i den norske undersøgelse, men ikke nødvendigvis flåter pillet af fugle ... - dette for at vi kan få et bedre indtryk af smitte risikoen via flåtbid.

2. alle danske flåtbidte pt., som ikke bliver symptomfrie efter gængs antibiotika behandling for påvist borrelia infektion, bør naturligvis udredes særdeles grundigt både med direkte undersøgelsesmetoder og antistof undersøgelser både for Borrelia, samt for diverse andre mulige blandingsinfektioner, herunder babesia
Information om den danske borrelia antistof test
Information

Private økonomiske interesser bag dansk borrelia-diagnostik

Den danske test for sygdommen borrelia er meget usikker, mener udenlandske eksperter. Den læge [Klaus Hansen], der har rådgivet Sundhedsstyrelsen om at bruge en bestemt borrelia-test herhjemme, har selv udviklet den og tjener penge på salget - og han har ikke oplyst om sine interessekonflikter

Læs artiklen på http://www.information.dk/231920
og i læs mere ...
Ny Bartonella species påvist i menneske (USA)

Ed Breitschwerdt fortæller i EID Vol. 15, No. 12, December 2009, 2080-86 her:
http://www.cdc.gov/eid/content/15/12/2080.htm
PDF: http://www.cdc.gov/eid/content/15/12/pdfs/2080.pdf
- den meget gribende beretning om hans gamle fars pludseligt opståede sygdom med faldtendens og mental konfusion m.v.
- som fører til påvisning ved PCR og dyrkning Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii i blod fra menneske .. pt. bedres klinisk på relevant antibiotika behandling, men der kommer klinisk tilbagefald et par uger efter ophør med beh., hvorefter samme Bartonella stamme genpåvises x 2 ... se Læs mere

Tick borne encephalitis virus (TBE) i DK.

SSI EPI-NYT uge ,35, 2009 - http://www.ssi.dk/sw68937.asp - skriver

TBE påvist i Nordsjælland

"En skovarbejder er blevet smittet med TBE (tick borne encephalitis, også kendt som centraleuropæisk hjernebetændelse) efter bid af skovflåter i Tokkekøb Hegn ved Allerød. Mistanken om TBE opstod, da den pågældende patient var testet negativ for borrelia-infektion. Tilstedeværelsen af TBE-virus er blevet bekræftet gennem undersøgelse af flåter indsamlet fra et afgrænset område af skoven. Dette er den første påvisning af TBE-virus i Danmark uden for Bornholm ..."

Det er imidlertid ikke korrekt. at dette skulle være den første påvisning af TBE virus udenfor Bornholm!  ... idet der tidligere er påvist antistoffer imod TBE i danske hjorte også udenfor Bornholm, artikel herom publiceret i 2005 og flere danske menneske pt. er blevet konstateret TBE-antistof positive  ... mere under 'læs mere'     

1,597,165 Unikke besøg